XXI wiek zdominowany jest przez cztery podstawowe procesy: kryzys ekonomiczny, kryzys ekologiczny, kryzys surowcowy, kryzys polityczny. Takie warunki przekładają się na konieczność przemyślenia kształtu naszej gospodarki. Ulega ona także licznym wpływom technologii i wiele wskazuje na to, że to właśnie technologia będzie głównym czynnikiem kształtującym stosunki ekonomiczne.

Ekonomia konwencjonalna się wyczerpuje. Nie jest w stanie postawić czoła strukturalnym przyczynom kryzysów. Jak diagnoza tego stanu rzeczy wpływa na nasze myślenie o świecie? Wiele osób poszukuje nadziei. Taką nadzieję daje wielu technologia. Technooptymizm to przekonanie, że technologię można ciągle ulepszać i poprawiać życie ludzi, czyniąc świat lepszym miejscem.

Technologia głęboko wpłynęła na światową gospodarkę, a jej wykorzystanie wiąże się z transformacją rynku, poprawą standardów życia i bardziej prężnym handlem międzynarodowym. Czy technooptymizm jest jednak uzasadniony?

Negatywnym aspektem zmian technologicznych jest ich wpływ na dystrybucję dochodów. Pracownicy, którzy zostali wysiedleni z powodu postępu technologicznego, mogą mieć trudności z ponownym zatrudnieniem, ponieważ nowe miejsca pracy wymagają zaawansowanych umiejętności, których nie posiadają. Technologia wpływa na liczbę miejsc pracy potrzebnych do produkcji towarów i usług. Związane są z tym takie procesy jak uberyzacja czy prekaryzacja.

Uberyzacja lub uberyzacja to neologizm opisujący utowarowienie istniejącej branży usługowej przez nowych uczestników korzystających z platform. Prekarność jest stanem egzystencji bez przewidywalności lub bezpieczeństwa, wpływającym na dobrobyt materialny lub psychologiczny, podczas gdy niepewność jest stanem niepewności lub niestabilności. W niestabilnej gospodarce, zdominowanej przez technologię, taki stan rzeczy może być codziennością dla wielu ludzi. Więcej na: silesiapark4x4.pl